omkostningerne

Hvordan holder virksomheder omkostningerne i ro?

Man siger, at mindre og mellemstore virksomheder (MMV’er) har en klar fordel sammenlignet med store organisationer. Fordelen er, at de ikke er viklet ind i flere lag af bureaukrati og uproduktiv administration. Men som små virksomheder vokser, kan de hurtigt blive kvalt af de øgede omkostninger og administration, som kommer, når de ansætter mere personale og udvider forretningen.

Der findes en måde, MMV’er kan komme udenom presset og besværet samt holde omkostningerne i ro. Hvis CFO’en begynder at automatisere finansielle processer, før væksten for alvor sætter ind, er det lettere at håndtere det øgede antal personale og forretningstiltag. Det påvirker profitabilitet og konkurrenceevnen positivt.

Slip for back-office opgaver

I en undersøgelse fra McKinsey kategoriserede en stor bank sine mere end 900 processer i tre ideelle stadier:

  • fuldt automatisk
  • delvist automatisk
  • ”lean” manuelt

Denne bank fastslog, at 85 % af deres drift, herunder regnet 80% af de nuværende fuldtidsmedarbejdede (FTE’s), kunne (teoretisk set) være delvist automatiske – og i flere tilfælde fuldt automatiske. På tidspunktet for analysen var færre end 50% af disse processer automatiserede. Det viser, hvor oppustede og uproduktive store organisationer kan blive over tid.

Undersøgelsen konkluderede, at hvis det ideelle niveau af automation blev nået, så ville næsten halvdelen af deres FTE’s slippe for deres nuværende back-office opgaver.

40% lavere omkostninger

En anden undersøgelse så PwC på MMV’er og på det store positive potentiale i automatisering. For eksempel bruger de mest effektive økonomifunktioner 17% mindre tid på at indsamle data og 25% mere tid på dataanalyse end andre typiske funktioner. Og for de forretninger, som investerer i teknologi, kan gevinsten være endnu større.

PwC påpeger, at førende økonomifunktioner har 40% lavere omkostninger (procentdel af revenue) end typiske økonomiafdelinger.

Sæt ind før vokseværket

For store organisationer, der er tynget af vaner og har brugt de samme systemer i mange år, er det ikke en let proces at omstille sig til automatiserede arbejdsgange.

Den vigtigste læresætning for MMV’er er at automatisere før deres vækst og størrelse eksploderer. På den måde når de at vænne sig til administrere og håndtere finansielle processer og dermed holde omkostningerne i ro.

 

Læs mere

De glemte omkostninger ved on-premise server og cloud

Gary Simon

Gary er Managing Editor på nyhedssiden for businesssystemer, FSN. Han været partner i Deloitte og har mere end 27 års erfaring med at implementere management- og finansiel software.

Arkiv