allokeringsmodeller allokering

De forskellige allokeringsmodeller i Prophix

Når man bygger en allokeringsmodel for at skabe et nødvendigt overblik af fordelte omkostninger, er det vigtigt at have transparens og sporbarhed af, hvor omkostninger kom fra. Således får man de nødvendige informationer omkring omkostningsarten og omkostningsstedet. På den måde kan man i et strategisk lys kan foretage den nødvendige analyse af, hvilke omkostninger, der i givet fald kan reduceres med hvilken tidshorisont.

Det skrev jeg også om i ”Hvor rentabel er din virksomhed?

Allokeringsmodeller, der alene viser en samlet allokering, hvor denne transparens ikke findes, er noget nær værdiløs i forhold til at træffe beslutninger Og hvis dette ikke er tilfældet, er en sådan rapport som oftest ligeledes værdiløs og allokeringen dermed reelt unødvendig.

Allokerings/fordelings-kalkulatorer i Prophix

Der er reelt to allokerings-motorer i Prophix: Online allokering/fordeling og Procesallokering med Infoflex.

Online allokering/fordeling

Dels en online allokering, hvor man kan taste tal ind på højt niveau. Denne kan eksempelvis være på årsbasis i tidsdimensionen og på sum-niveau på andre dimensioner, såsom i et organisationshierarki, og der kan så allokeres til laveste niveau i hierarkierne på basis af eksempelvis eksisterende tal, eller historiske tal eller indlæste allokeringsfaktorer. Online allokering har naturligvis en begrænsning i antal kombinationer, den kan gennemføre hurtigt.

Procesallokering med Infoflex

Dels en proceskørsel (patent ansøgt) kaldet Infoflex, som opsættes til at køre i en proces, som så reelt kan gøre det samme.

Allokeringer infoflex
Figur 1: Eksempel på en nyoprettet Infoflex-proces i Prophix

I en Infoflex-proces sætter man op, hvad man skal allokere fra (Source). Dette kan eksempelvis være omkostninger på diverse omkostningssteder såsom produktionsafdelinger etc. Man vælger så, hvor der skal allokeres hen (Target), som eksempelvis kan være produkter/ydelser eller kunder. Ud over en række øvrige parametre vælger man så regler for, hvad fordelingsmotoren skal benytte som fordelingstal. Dette kan eksempelvis være eksisterende data i form af indlæste antal, omsætning e.l., men er typisk indlæste cost drivers, der indlæses på en række statistik konti, og som så benyttes til at allokere til det givne mål.

Avancerede allokeringsmodeller med Prophix

Den simple 1-steps model

En simpel allokeringsmodel gennemfører typiske blot en enkelt allokering i et samlet step, og det er forholdsvis enkelt at skabe transparens i en sådan situation. Dette løses i Prophix ved at skabe en sporings-dimension, der indeholder tre members: Source (hvor data indlæses), Input (hvor data placeres på de andre dimensionsenheder, som der fordeles til), og Output (hvor data skrives eventuelt med negativ fortegn fra de dimensionsenheder, der skrives fra). Derved har man fuld transparens over, hvor data kommer fra for samtlige allokeringer.

Den avancerede multiple-step allokerings model

Oftest giver det mere mening at foretage allokeringer i flere steps, hvor man starter med at allokere visse generelle omkostninger baseret på visse mere generelle cost-drivers, og så i to eller flere steps at allokere videre til de endelige omkostningsobjekter. I nogle tilfælde ønsker man ligeledes både at allokere til produkter og ydelser og videre til kunder. I dette tilfælde har man som oftest behov for dels en dimension, der holder styr på input og output i flere steps, men også en anden dimension, som indeholder info om den oprindelige source. Dette løses eksempelvis ved at have en Source-Id dimension, som eksempelvis kan indeholde Firmakode-Divisionskode-Afdelingskode etc. så man på simpel vis kan identificere de enkelte allokerede kost elementer, når de er allokeret i sidste led. Dette kan samtidig benyttes til at lave simple afstemningsrapporter, der sikrer, at man afstemmer, at de oprindelige indlæste ”source data” også stemmer efter, at der er blevet foretage allokeringer.

I Prophix kan man lave sådanne modeller, hvor der ikke blot summeres sammen for alle konti, men hvor man foretager alle allokeringer på alle artskonti og stadig har den nødvendige sporbarhed.

Afslutning

Med Prophix er det muligt at gennemføre endog meget avancerede allokeringer i mange allokeringssteps, og hvor der samtidig er sporing og transparens af hvor omkostningerne kommer fra, og tilmed per konto hvis dette ønskes, så man sporer omkostningsart og omkostningssted ud til de sidste omkostningsobjekter.

Læs artikel omkring allokering af kapacitetsomkostninger “Hvor rentabel er din virksomhed?

Læs artikel omkring rentabilitet “Har jeg tjent eller tabt en million?

Danny Stjerne

Danny er cand. merc. fra Handelshøjskolen i Århus og har arbejdet som controller, CFO samt økonomi- og HR direktør og har i dag +25 års erfaring. Danny har ligeledes arbejdet som MS BI konsulent og hjulpet virksomheder med implementering af Data Warehouse, Data Integration, kuber og rapportering. Dertil har Danny undervist på Niels Brock i objektorienteret analyse og design samt databaseteori. I Prophix er Danny Manager i Professional Services.

Arkiv