rullende forecasting forecast

4 stærke grunde til at lave rullende forecast

Rullende forecasts giver løbende bud på, hvordan fremtiden udvikler sig. Modsat en årlig fremskrivning får du bedre indblik i forretningen og frigivet tid, som du kan bruge til strategisk arbejde.

Budgettet er et uundværligt værktøj for virksomheder, hvor man gør status og retter blikket et år frem.

Selve budgetteringsfasen er desværre langtrukken og tung. Det manuelle tastearbejde tager lang tid og øger risikoen for fejl. Hertil er det tidskrævende at endevende virksomheden og indhente godkendelser fra forskellige afdelinger.

Det er her rullende forecasting kan være løsningen.

Vi har talt med tidligere Manager for Professional Services i Prophix, Danny Stjerne, om fordelene ved metoden. Han giver fire gode grunde til, hvorfor du bør udarbejde rullende forecasts.

Først skal vi definere, hvad rullende forecasting er.

Hvad er rullende forecasting?

Finansiel forecasting er et estimat af en virksomheds finansielle indtægter og udgifter i en given periode. Her bruges historiske data fra virksomheden samt eksterne analyser og indikationer til at estimere, hvordan den finansielle fremtid udvikler sig.

Rullende forecast bruger også historiske data til at give et bud på fremtiden. Forskellen er, at den givne periode rækker udover den indeværende regnskabsår og løber eksempelvis 12 måneder frem. Når en måned er gået, udgår den af forecastet, og en ny måned tilføjes i den anden ende, så forecastet altid estimerer 12 måneder frem i tiden.

Den rullende forecasting er dermed en kontinuerlig proces, hvor dataene genovervejes og opdateres jævnligt.

1: Rullende forecasts giver løbende og opdateret indsigt

Den tunge budgetteringsbudget kan blive overflødig med rullende forecasting. Her får du mulighed for løbende at have et kvalificeret bud på, hvordan din forretning vil udvikle sig. Det fastholder en opdateret forståelse for den finansielle performance og gør virksomheden i stand til at agere strategisk i forhold til ændrede prognoser.

”Mange organisationer bruger enten ikke rullende forecasts eller benytter den gamle budgetteringsmetode, som er både tidskrævende og øger risikoen for fejl. Rullende forecast har en række klare fordele i henhold til indblik i forretningen såsom mere tid til strategi og ledelse,” siger tidligere Manager for Professional Services i Prophix, Danny Stjerne.

2: Med rullende forecasting opfanger du early warnings

En af fordelene ved at udarbejde rullende forecast er, at virksomheden får løbende indblik i forretningens udvikling. Ved hele tiden at se frem i tiden, kan du opfange early warnings og nå at reagere på dem.

”Når du hele tiden kan følge med og se fremad, kan man også nå at rette budgettet til – såfremt det blive relevant. Med nye og valide tal har ledelsen også det bedste grundlag for at tage beslutninger på et oplyst grundlag. Og det kan måske være det, der skal til, for at være et skridt foran konkurrenterne,” siger Danny Stjerne.

3: Du får mere tid til strategisk arbejde

Økonomiafdelingen kan også nyde godt af at få mere tid til strategiske opgaver. En traditionel budgetteringsproces kan lægge beslag på hele økonomiafdelingen op til årsbudgettet skal laves.

Det undgår du med rullende forecasts. Rullende forecasts er en mindre opgave, som inkorporeres i den daglige drift, men som kan give en status her og nu. Derfor taber økonomifunktionen ikke tid i perioder af året, men får lov til at fokusere på strategiske opgaver, arbejde med dataene og skabe værdifulde analyser.

4: Understreger økonomiafdelingens ekspertrolle

Økonomiafdelingen understreger sin værdi for virksomheden ved at levere analyser af ekstra høj kvalitet. Selvfølgelig er ledelsen klar over, at det er vigtigt at have overblik over den finansielle situation. Men ved at levere analyser af ekstra høj kvalitet, kører økonomifunktionen sig i stilling som de eksperter, de er. Det giver et bedre forhold til ledelsen, der får et bedre beslutningsgrundlag ud fra solide analyser.


En besværlig budgetteringsproces og upræcise årlige forecasts behøver ikke været en del af økonomiafdelingsens finansielle processer.

Til gengæld kan virksomheden ved rullende forecasts få de nyeste tal og analyser kontinuerligt og styrke sit grundlag for at drive forretningen sikkert fremad.

Denne artikel blev udgivet første gang 12. oktober 2015.

Læs mere

3 udfordringer med årsbudgettet

Prophix

Prophix leverer innovative budgettering- og rapporteringsløsninger, der automatiserer finansielle og operationelle processer.

Artikler udgivet af Prophix er skrevet i samarbejde med vores konsulenter og blogredaktionen.

Arkiv