tillidsbaseret økonomistyring tjekliste

Tjekliste: Er din organisation klar til tillidsbaseret økonomistyring?

Tillidsbaseret økonomistyring er en af de nyere metoder, der er begyndt at dukke op de sidste par år. Som navnet antyder, handler det om, at økonomifunktionen stoler på, at hver afdeling kan forvalte sin budgetramme forsvarligt. Økonomifunktionen skal dermed være mindre kontrollerende og give handlerum til afdelingerne.

Der er mange fordele ved metoden:

  • kunden kommer i centrum
  • mindre administration
  • mere ejerskab til bidragydere

Læs mere: Hvad er tillidsbaseret økonomistyring?

Det er ikke nogen nem opgave at gå over til en ny økonomistyring. Det kan tage måneder, hvis ikke år at få en ny proces ordentligt implementeret. Derefter skal man stadig fintune processen, så den fungerer strømlinet.

Implementeringen bliver lettere, hvis man sikrer sig, at fundamentet er på plads, inden man overhovedet giver sig i kast med en ny metode.

Læs her denne tjekliste over, hvad der bør være på plads, inden man giver sig i kast med en metode, hvor tillid bliver vægtet højere end kontrol.

 

tillidsbaseret økonomistyring tjekliste

1: Hvordan er organisationen bygget op?

I bør først og fremmest se på, hvordan organisationen er bygget op. Er der en flad eller hierarkisk struktur?

Det kan være en fordel, hvis I har en flad struktur med få niveauer fra den øverste chef til de afdelinger, der skal give datainput.

Det er også muligt at indføre tillidsbaseret økonomistyring, hvis organisationsstrukturen er mere kompleks, men det kræver, at I er endnu mere omhyggelige med at kommunikere på tværs.

økonomistyring tjekliste

2: Er der allerede tillid mellem afdelingerne?

Det er ligeså vigtigt at evaluere kulturen i virksomheden. Er der en venskabelig tone i afdelingerne? Hvordan og hvor meget taler afdelingerne (og faggrupperne) sammen på tværs? Nogle organisationer oplever, at hver afdeling er en silo, som fungerer godt internt, men aldrig taler med andre.

Optimalt set vil man med tillidsbaseret økonomistyring have en mere holistisk virksomhed, hvor de forskellige afdelinger hjælper hinanden økonomisk.

Dvs. at hvis afdeling A har overskud det ene år, bliver dette givet til afdeling B, der kom i underskud. Er rollerne byttet om året efter, sker det samme. Men det kræver en samlet organisation, hvor man stoler på, at man er med til at hjælpe andre, og at andre vil hjælpe en, hvis man får behov for det.

De fleste private virksomheder praktiserer nok allerede dette, så det er især i offentlige organisationer, at der skal være fokus på dette.

økonomistyring tjekliste

3: Vil jeres ledere kunne kommunikere på tværs?

Det tredje, I bør se på, er jeres ledere. Tag de objektive briller på og vurder, om de vil være klar til at gå i dialog med afdelinger og enheder på tværs af organisationen?

Dette er ikke det samme som at vurdere, hvor dygtige jeres ledere er på andre punkter, men gode kommunikationsevner er et must, hvis tillidsbaseret økonomistyring skal blive en succes.

økonomistyring tjekliste

4: Vil I have nogle ambassadører?

Det sidste punkt kræver, at I zoomer helt ud og vurderer organisationen som en samlet helhed. Vil organisationen være klar til forandring? Hvordan gik det sidste gang, der skete store ændringer? Hvordan håndterede I det?

Alle forandringer i virksomheder kan være svære. Derfor er det vigtigt at have nogle ambassadører, der støtter op om projektet og kan sprede den positive energi. Ambassadører er uundværlige for at få de mere skeptiske og tilbageholdende kolleger med ombord. Overvej derfor, om I har flere medarbejdere, der kan udfylde denne rolle.

 

Læs mere om budgettering med Prophix

Prophix

Prophix leverer innovative budgettering- og rapporteringsløsninger, der automatiserer finansielle og operationelle processer.

Artikler udgivet af Prophix er skrevet i samarbejde med vores konsulenter og blogredaktionen.

Arkiv