simuleringsmodeller i prophix

Simuleringsmodel i Prophix

SIMULERINGSMODEL I PROPHIX: Mange virksomheder har behov for at kunne budgettere/forecaste et salgsbudget i både mængder, priser, rabatter og variable omkostninger. Du har behov for at udarbejde et fast budget eller rullende forecast. Du kan også have brug for at lave forskellige simuleringer i form af prisstigninger, mængdeændringer i forskellige udgaver, før man lægger sig fast på en given version. 

Denne artikel fortæller, hvordan du laver en simuleringsmodel i Prophix.

Prophix simuleringsmodel

Simulationer omkring prisstigninger og fald i efterspørgsels-mængde

Med Prophix kan man udarbejde en salgs-simulationsmodel, hvor man eksempelvis har kunder og produkter (eller projekter) og ønsker at simulere på pris (salgs- og kostpriser) samt mængder, men også rabatter, således at man kan beregne og simulere på bruttoomsætning, rabatter og nettoomsætning, vareforbrug og dækningsbidrag.

Eksempel i figur 1 på et indtastnings-skærmbillede i Prophix, hvor man har aktuelle tal, der typisk er importeret fra virksomhedens ERP-system, mens forecast indtastes i styk og priser og bliver udregnet:

simuleringsmodeller i prophix
FIGUR 1

Simulationsversioner og simulationsprocesser

I Prophix kan man indtaste eksempelvis antal som angivet i figur1 med antal per måned, men man kan også indtaste på årsbasis. Her allokeres automatisk ud på måneder, og der benyttes eksisterende antal fordeling eller historisk antal fordeling.

Den simple metode er manuelt at indtaste forskellige stykscenarier og prisændringer og umiddelbart se resultatet. Med Prophix kan man også lave forskellige simulationsversioner. Du kan lave nogle generelle proceskørsler, hvor man eksempelvis hæver prisen for en eller flere givne produktgrupper. Her laver man så en simulationskørsel, hvor man reducerer mængden med en given procent for at se effekten på det samlede dækningsbidrag.

simuleringsmodel i prophix
FIGUR 2

Når en version er oprettet, kan man med en Prophix-proces kopiere data mellem versioner. Eksempelvis kan et budget fyldes med et grundbudget baseret på tidligere aktuelle månedstal justeret med en given faktor. Det kan også være sidste årsbudget med en given justering.

Man kan derfor også kopiere en given version, som man fastholder som basis og så opbygger en eller flere simulations-versioner, som man laver ”best/worst case”-scenarier omkring.

Prophix understøtter avanceret workflowstyring af budgetprocessen, således at brugerindtastning i forskellige versioner kan styres og kontrolleres centralt, hvis dette ønskes.

Afslutning

Med Prophix kan man bl.a. bygge salgsforecast og budgetmodeller, man kan bruge til at lave hvad-hvis-scenarier. Her kan man bl.a. simulere effekten af prisstigninger og mængdereduktioner. Der kan dels foretages manuelle hvad-hvis simuleringer, men der kan også foretages større mængde simulationsændringer med proceskørsler således, at eksempelvis en eller flere varer eller varegrupper justeres samlet over en given tidsperiode.

Vi håber, du har mere indblik i potentialet af simuleringsmodeller.

Læs mere

Har jeg tjent eller tabt en million? (om rentabilitet)

De forskellige allokeringsmodeller i Prophix

Allokering af kapacitetsomkostninger

Danny Stjerne

Danny er cand. merc. fra Handelshøjskolen i Århus og har arbejdet som controller, CFO samt økonomi- og HR direktør og har i dag +25 års erfaring. Danny har ligeledes arbejdet som MS BI konsulent og hjulpet virksomheder med implementering af Data Warehouse, Data Integration, kuber og rapportering. Dertil har Danny undervist på Niels Brock. I Prophix var Danny Manager i Professional Services indtil 2018.

Arkiv