forecast accuracy

Hvorfor forecast accuracy skal være en af dine KPI’er

I takt med forecasting bliver en vigtigere komponent i økonomifunktionens arbejde, kommer forecast accuary mere på banen. Den helt store fordel ved forecast accuracy er nemlig, at I kan holde øje med og rette op på evt. problemer med jeres modeller og arbejdsgange.

Alligevel er der nogle, der ikke forstår, hvorfor forecast accuracy er en hjælp og slet ikke, hvorfor det skal være en KPI. Man kan som bekendt ikke forudsige fremtiden – og derfor vil forecast accuracy aldrig være 100% præcise.

Det spørgsmål vil denne artikel gå i dybden med. Her vil vi forklare, hvad virksomheder får ud af at arbejde med forecast accuracy og beskrive fire fordele ved udregningen.

Hvad er forecast accuracy?

Forecast accuracy er en simpel metode til at se, hvor kvalificerede dine forecasts er.

Forecast accuracy er defineret som den procentvise forskel mellem et forecast og actuals (der er bagudrettet). Lad os sige, at jeg forecastede 100 salg af en given vare næste måned, men endte med at sælge 105. Det svarer til en ”accuracy” på 95% og en forecast error på 5%


Vi bør fejre, hvor gode vi er til at forecaste –  ikke til at lægge budget

Forecasting og ikke mindst rullende forecasting har i mange år været en fast del af økonomistyringen. Forecasting er derfor blevet en større del af beslutningsgrundlaget, der påvirker virksomhedens strategi.

Det sætter stadigt større krav til forecastingen. Hvis ikke den er i orden, kan det skade virksomheden.

Derfor er der brug for et paradigmeskifte i økonomifunktionen.

I mange virksomheder sætter man sidste komma i årsrapporten og indleverer den til ledelsen. De undersøger så, om budgetterne er overholdt, eller om man er gået over budget.

Alle er tilfredse, hvis ingen har brugt mere end det, der er budgetteret. Man fokuserer på og fejrer, hvor god virksomheden har været til at lægge budget.

Men hvad kan man egentlig bruge det til?

Pointen med at fokusere på, om budgettet er overholdt eller ej, bliver endnu sværere at få øje på, når forecasting som bekendt får større og større vægt i beslutningsgrundlaget.

Derfor er tiden klar til et paradigmeskifte, hvor virksomheder i stedet fokuserer og fejrer, hvor gode de har været til at forecaste. Det er her forecast accuracy kommer ind.

Fint nok at lave forecast accuracy, men hvorfor skal det være en KPI?

Det handler om prioritering. Og jo højere grad af vigtighed en opgave har, des mere opmærksomhed bliver den tildelt.

Det er en hermeneutisk cirkel. Når forecast accuracy bliver en KPI, lægges der mærke til kvaliteten af forecasts. Og dermed bliver det endnu vigtigere at gøre sig umage med forecasts. Og med bedre forcasts, kan ledelsen træffe beslutninger på et endnu bedre grundlag.

Derudover er der andre konkrete fordele ved at lave forecasts accuracy. Dem kommer vi ind på herunder.

4 fordele ved at måle forecast accuracy

Ord som paradigmeskifte og KPI’er er flotte. Men når man skal overbevise ledelsen til at prioritere forecast accuracy, hjælper det altid at fokusere på konkrete fordele. Her er fire af dem:

1) Opfang problemer med modeller

Forecast accuracy kan opfange problemer med vores modeller. Når du samler data i en periode, kan du opfange trends og også eventuelle problemer – og rette op på dem. Der er således en iboende forbedring af jeres modeller og arbejdsgange.

2) Håndter kulturelle problemer i virksomheden

Der kan være nogle i virksomheden, der ikke vil indlevere et forecasts, fordi de er bange for, at højere forventninger til fx salg ikke vil blive indfriet. Forecast accuracy hjælper med holde øje med, om der tages hånd om sådanne kulturelle problemer.

3) Fokus, fokus, fokus

Når du måler og kommunikerer ud om forecasts accuracy, øger du opmærksomheden og fokus. Det sender et tydeligt signal til alle involverede i processen, at forecast ikke skal laves ”bare fordi”. Forecast accuracy bliver hermed en opgave, alle gør sig umage om at udføre så præcis som mulig.

4) Bedre lagerstyring og dermed bedre kundeservice

Det er især produktions- og detailvirksomheder, hvor lagerbeholdningen er central, at forecast accuracy har sin berettigelse. Man kan gå så vidt og sige, at forecast accuracy øger din kundeservice. For hvis du hele tiden kan fylde hylderne og undgå udsolgte varer, holder du dine kunder glade.

Afslutning

Virksomheder burde fokusere på deres forecasts og undersøge, hvor nøjagtige disse er. Det vil understøtte virksomheden til ikke kun at gøre beslutningsgrundlaget stærkere, men også være et ekstratjek af økonomifunktionens modeller og ligefrem forbedre kundeservicen.

Læs mere om forecasting

Prophix

Prophix leverer innovative budgettering- og rapporteringsløsninger, der automatiserer finansielle og operationelle processer.

Artikler udgivet af Prophix er skrevet i samarbejde med vores konsulenter og blogredaktionen.

Arkiv