økonomifunktion profitmaskine

Sådan omdanner du økonomifunktionen til en profitmaskine [Interview]

På den anden side af sundet sidder Magnus Lind. Måske har du ikke hørt om den svenske CEO for Skanör Group, bestyrelsesmedlem og forfatter, men som Linds CV røber, kender han økonomifunktionens rolle og potentiale som profitmaskine bedre end de fleste.

I sin bog ”Finance Unleashed: Leveraging the CFO for Innovation” fortæller han, hvordan økonomifunktionen bliver en indtjenende profitmaskine ved at ændre de udfordringer, som kan kvæle data-flowet og standse innovation.

Lind siger, at hvis man vil maksimere potentialet i CFO-rollen – og finansafdelingen i det hele taget – bør man få et ”outside in”- perspektiv. Det betyder, at finansfolk bør se holistisk på virksomheden, hvor de medtager hele den finansielle supply chain i stedet for kun at fokusere på den interne rapportering.

Vi satte os ned med Magnus Lind for at finde ud af, hvorfor det holistiske perspektiv er så vigtigt, og hvordan finansafdelinger kan starte transformationen.

Her er hans svar.

Ideen med et holistisk ”outside in”-perspektiv er en fundamental del af din bog. Kan du forklare forskellen mellem ”inside out”- og ”outside in-perspektivet?

„Et „inside out“-perspektiv betyder, at CFO’en fokuserer på interne mekanismer i forretningen som compliance, rapportering, likviditet etc. Historisk set har alle CFO’er haft dette perspektiv.

Et ”outside in”-perspektiv omfatter f.eks. salg, forretningsudvikling, produktudvikling, CEO og bestyrelsen. Med dette perspektiv arbejder CFO’en konstant på at få virksomheden til at vokse.

CFO’er har for det meste ikke et ”outside in”-perspektiv, da de blev ansat til at kompensere for de blinde vinkler i salgs- og forretningsudviklingsafdelingen. Men hvis de får det, har finansafdelingen stort potentialet til at blive en ren profitmaskine.“

Den nuværende finansielle kæde er ineffektiv

Hvorfor har virksomheder svært ved at optimere og forbedre finansielle processer, og hvorfor lakker finansafdelingen stadig bagud?

„Virksomheder har forbedret den fysiske supply chain de sidste 40-50 år, mens den finansielle supply chain har udviklet sig meget langsommere.

F.eks. tager det 18 timer at lave en bil. En bil, der vil køre i 10-15 år, tager kun 18 timer at lave!

Men det tager 48 timer at håndtere betalingen, når bilen bliver købt. Der er derfor en diskrepans mellem, hvad vi kalder den finansielle supply chain og den fysiske supply chain.

En af problemerne i den fysiske supply chain har været, at vi siden 50’erne har implementeret to forskellige metoder at betragte processer på; Lean og Six Sigma. Via de to metoder er hele supply chain’en blivet optimeret til at håndtere varer og reservedele, mens den finansielle ”chain” har stået stille.

Vi har udviklet den fysiske forsyning (supply) ud fra et kædeperspektiv. Fra kundens synspunkt køber de en vare af én virksomhed, men forsyningen (supply) kan involvere 20 mindre virksomheder og 20 separate afdelinger. Alle parter forsøger at leverer billigere varer i høj kvalitet, og på den måde er prisen lavere, kvaliteten højere og produktions- og leveringstiden hurtigere.

Denne optimering er ikke sket i den finansielle kæde (chain).

Hvis du ser den finansielle kæde med 20 leverandører, kan du miste 2-5% på hvert skridt – alene i overførsel af ejerskab og betalinger. Det bliver en kæmpe udgift for kunderne. Hvis kunden vidste, hvor mange penge supply chain bruger på betalinger, ville de blive rasende!

Ingen betragter hele processen samlet, og dette ”inside-out”- siloperspektiv skaber ineffektivitet over hele linjen.

F.eks. fortrækker mange virksomheder at betale leverandører så sent som muligt og indhente betalinger, så tidligt som muligt.

Det har skabt en situation, hvor store virksomheder fejer kontanter sammen og investerer det for lad os sige én procent i kapitalmarkedet. Derefter betaler de leverandører sent, og leverandører betaler 7-10 procent i rente. Denne ineffektivitet øger de finansielle udgifter og sløver tidsplanen.

Al denne ineffektivitet og spild er skyld i prisen, som skader virksomhedens konkurrenceevner.“

Skal finansafdelingerne være ansvarlige for at udvikle og forbedre den finansielle supply chain?

„CFO’en har fra sidelinjen set, hvordan den fysiske supply chain blev forbedret. Nu sidder CFO’en pludselig i førersædet og kan ændre og forbedre den finansielle kæde.

Selvfølgelig skal CFO’en fortsætte med at have et ”inside-out”-perspektiv for at kontrollere compliance, lave rapportering osv.

Men de skal også involvere andre i virksomheden i ”outside in”-perspektivet for at forme den finansielle kæde (chain) og anvende de samme principper fra Lean Six Sigma, der blev anvendt til den fysiske kæde (chain).“

Kunden skal i fokus

Din bog Finance Unleashed taler om customer-centricity, som historisk ikke har været del af finansafdelingens funktioner. Hvordan ændrer et kunde-orienteret syn vores tilgang til finans

„Økonomiafdelingen har modsatrettede mål, som ikke styrker en supply chain eller virksomheden.

Du er nødt til at få alle til at se på forsyningskæden fra et kundeperspektiv.

Du har f.eks. en afdeling, hvis mål er at reducere arbejdskapital, hvilket basalt set betyder at justere betalings-betingelser. Samtidig prøver indkøb at nedsætte pris og omkostninger.

En måde at få alle i økonomiafdelingen ombord er at få dem til at sige: ”Det er okay, at jeg ikke laver den rapport, men i stedet prioriterer den opgave, der giver mening for kundens perspektiv.”

Du skal altså være i stand til at tilgå og forbedre en supply chain fra et kundeperspektiv, og revurdere KPI’erne, så de passer til kundeperspektivet. Det er en stor ændring for økonomiafdelingen.

Når du har gjort det, kan du tage næste skidt: Tage et supply chain-perspektiv på det finansielle flow.

Du kan anvende Lean Sigma Six og sådan set gøre det samme, man har gjort ved den fysiske kæde i mange år. Når det er gjort, har du overblik, et godt kæde-perspektiv (chain perspective) og godt samarbejde i systemet.

Vi kalder det en økosystem-leg i stedet for en økosystem-kamp. Vi vender betalingsbetingelser og omkostninger på hovedet og tager et holistisk blik på supply og ser, hvordan vi kan få de finansielle omkostninger ned.“

Hvordan du omdanner økonomifunktionen til en profitmaskine

En bedre finansiel supply chain styrker innovationen

Hvordan åbner en optimering af den finansielle supply chain op for muligheder for innovation?

„Hvis du ikke får din finansielle supply under kontrol, kan du risikere at hele din supply chain vil blive disrupted. Det er ikke nok at arbejde med den fysiske kæde.

Når den finansielle supply er under CFO’ens ansvar, tvinges han til at tage en mere forretningsorienteret rolle på sig.

I bogen har vi interviewet ni personer; CFO’erne, CPO’er, konsulenter og endda en guvernør fra centralbanken for at viderebringe deres syn på, hvordan det kan gøres. Vi har casestudies fra USP og DHL, hvor deres CFO’er har arbejdet for at introducere finansielle produkter og ydelser for at øge profitabiliteten, vækst og værdi for kunderne.

F.eks. har vi arbejdet med det største mobilnetværk i Tyrkiet, hvor CFO’en betragtede virksomheden fra et finansielt supply chain perspektiv. De begyndte derefter at tilbyde finansielle ydelser til kunderne, og i dag kan man låne penge til 35 mil. telefoner. Det er lige præcis denne tankegang, der beskytter forretningen mod disruption.

Der er mange unødvendige afgifter, tid og besvær i den finansielle kæde, som vi kan slette. Jeg mener, den finansielle kæde er på samme stadie, som den fysiske var for 50 år siden.

Mit håber er, at jeg med denne bog kan omdanne økonomifunktionen fra en back-end servicefunktion til en ren profitmaskine.“

 

Magnus Lind er forfatter til Finance Unleashed og CEO og grundlægger af Skanör Group. Følg ham på LinkedIn og Twitter.

 

Læs mere om økonomifunktionen som profitmaskine 

Hvordan bliver økonomiafdelingen understøttet bedst af medarbejdere, arbejdsgange og it?

Hvor er min million?


Denne artikel er redigeret og oversat fra „Turn the CFO Role Outside-In to Crush the Future of Finance, Says Magnus Lind“ oprindeligt publiceret på Prophix‘ engelske blog.

Prophix

Prophix leverer innovative budgettering- og rapporteringsløsninger, der automatiserer finansielle og operationelle processer.

Artikler udgivet af Prophix er skrevet i samarbejde med vores konsulenter og blogredaktionen.

Arkiv