er din økonomifunktion en stewardesse

Er din økonomifunktion en stewardesse?

ØKONOMIFUNKTION: Mange virksomheder opfatter økonomifunktionen alene som værende en servicefunktion for den resterende organisation. Hertil kommer så, at der stadig lever en kliché om, at funktionen er bestående af en flok nørdede “bogholdere”, som kun kan arbejde med tal. I værre tilfælde opfattes økonomifunktionen som et nødvendigt onde, hvis omkostninger skal reduceres til et minimum.

Uanset hvilken personprofil, der arbejder i virksomhedens økonomifunktion, er der i de fleste virksomheder tre ret forskellige opgavetyper, som økonomifunktionen tager sig af: De giver dem forskellige roller som både en bogholder, en stewardesse og en betjent.

Bogholder 

At virksomhederne har til opgave at føre et bogholderi er de fleste klar over, og denne opgave er ofte, hvad de fleste medarbejdere forstår ved økonomifunktionen.

Virksomheden skal overholde lovgivning omkring bogføring og regnskabsaflæggelse. Den skal derved overholde en række klart definerede standarder for, hvorledes virksomhedens økonomiske transaktioner er registreret og bliver præsenteret.

Denne opgave er ikke ”bare” en servicefunktion, men en lovgivet og af eksterne revisorer auditeret funktionalitet. Det skal der som et minimum være styr på i alle virksomheder. De skal ikke servicere den øvrige organisation, men tværtimod stille krav til, at visse processer følges nøje internt i organisationen.

Stewardesse

I langt de fleste mellemstore eller større virksomheder fungerer økonomifunktionen også som en intern servicefunktion. Denne kan godt bestå af de sammemennesker, der udfører bogholderifunktionen. Tit er den i lidt større organisationer skilt ud i en selvstændig funktion, hvor en eller flere controllere varetager opgaverne. Ofte bliver hele økonomifunktionen opfattet som et serviceorgan, der som en stewardesse betjener virksomheden. 

I de senere år ser man stadig oftere titler som Financial Business Partner e.l. Serviceopgaverne kan være mange og forskelligartede. De kan være behjælpelige med månedsrapportering og økonomiske analyser for de forskellige funktioner – over til at hjælpe til budgetlægning og forecast. I nogle tilfælde har de en detaljeret deltagelse i de enkelte funktioners ledelsesmæssige servicering – ofte i form af KPI’er og generel performance management.

Funktionen kan dog også i mange tilfælde varetage andre mere styringsmæssige fremadrettede opgaver såsom likviditetsbudget og styring, valutaafdækning, forsikring / risikostyring m.m.

Politibetjent

Den sidste funktion, som økonomifunktionen udfører, er af kontrollerende art. Først og fremmest er der eksterne lovmæssige krav i bogførings- og regnskabslove. Dels ønsker ledelsen ofte, at økonomifunktionen sikrer, at de interne processer, som har økonomisk påvirkning (og det har de fleste processer), overholdes som forventet.

Denne funktion er virksomhedens ”interne politibetjent”. Ofte varetager begge de to tidligere funktioners medarbejdere også denne funktion. Der er altså en indbygget ”konflikt” mellem den servicerende funktion og denne kontrollerende funktion.

Tre-i-en-funktion

De fleste virksomheders økonomifunktioner udfører ofte langt mere end blot en serviceopgave for den øvrige organisation. Dels skal funktionen sikre en bogføring, der overholder eksterne og interne krav. Ofte skal den ydermere fungere som intern kontrollant for at sikre, at regler og procedurer overholdes, samt have mere overordnet styring af virksomhedens samlede likviditet og risiko.

Disse forskelligartede opgaver kræver tit både forskellige typer af personligheder og uddannelsesniveau samt forskellige typer af software til understøttelse af opgaverne.

Virksomhedens ERP-system håndterer den bogholderimæssige opgave, mens mange ERP-systemer ikke er optimale til virksomhedens mere fremadrettede styring i form af budgetlægning og performance management. Her er dedikeret CPM (Corporate Performance Management) software ofte mere hensigtsmæssig.

De tre forskellige opgaver binder i hvert tilfælde virksomheden sammen. En stærk og effektiv økonomifunktion genererer, kontrollerer og analyserer solid information til den samlede organisation for sikring af det bedste beslutningsgrundlag.

 

Læs mere

Hvordan du omdanner økonomifunktionen til en profitmaskine

3 skarpe podcasts om økonomi du bør kende

5 måder at forbedre din budgetproces

Danny Stjerne

Danny er cand. merc. fra Handelshøjskolen i Århus og har arbejdet som controller, CFO samt økonomi- og HR direktør og har i dag +25 års erfaring. Danny har ligeledes arbejdet som MS BI konsulent og hjulpet virksomheder med implementering af Data Warehouse, Data Integration, kuber og rapportering. Dertil har Danny undervist på Niels Brock. I Prophix var Danny Manager i Professional Services indtil 2018.

Arkiv