Million rentabilitet

Rentabilitet: Har jeg tjent eller tabt en million?

RENTABILITET: Hvor meget tjener vi på vore produkter? Hvor meget tjener vi på vore kunder? Hvor rentable er vore forskellige vare- og kundegrupper egentlig? Der er mange spørgsmål at besvare om rentabilitet. Lønsomheden er jo netop det, der viser, hvor god virksomheden er til at tjene penge.

I denne artikel vil jeg gennemgå, hvordan vi kan vurdere rentabilitet på dækningsbidrag-niveau. Jeg vil også se på rentabilitet med indregnede kapacitetsomkostninger i forhold til virksomhedens produkter og serviceydelser.

Rentabilitet på dækningsbidrags-niveau

Regner du med at få et svar med 6 decimalers nøjagtighed, hvis du spørger Salgs- og Marketingdirektøren, hvad priselasticiteten er på en given vare?

Hvilken beslutning vil du i øvrigt træffe, hvis du mod al forventning fik et svar? Eksempelvis  -0,943572?

Stil et andet spørgsmål i stedet.

“Hvor mange procent af omsætningen, hvis vi hæver prisen på varen/varegruppen med 10%?”

Maksimalt omsætningsfald

Lad os med disse indledende spørgsmål springe direkte ud i en formel, hvor DG er dækningsgradsprocent, PS er prisstigningsprocent, og OR/Max er den maksimale omsætningsreduktion i procent, som eksisterende omsætning kan reduceres med og stadig have samme dækningsbidrag:

Rentabilitet

OR/Max er maksimal omsætningsfaldsprocent under en given eksisterende dækningsgrad med en given forventet prisstigning. Dette er altså en form for operationaliseret priselasticitet.

Eksempelvis hvis man har en eksisterende DG=25% og lader priserne stige med 10%, vil formlen give følgende:

rentabilitet

rentabilitet

Altså kan den eksisterende omsætning falde med op til 21,43%, og virksomheden bibeholder højere eller samme dækningsbidrag ved at hæve prisen med 10%. Eller sagt på en anden måde: Så længe eksisterende omsætning falder med mindre end 21,43%, vil virksomhedens direkte totale dækningsbidrag stige.

Se yderligere info om formel til beregning af, hvor meget omsætningen kan falde med i kvantitativt (stykmæssigt) i stedet for monetært. (Se mere om denne beregning her)

Simulering af variable omkostninger og dækningsbidrag

Med ovenstående formel får man et godt værktøj til at overveje eller lave simulationer omkring rentabiliteten i forhold dækningsbidraget på sine produkter eller produktgrupper. Samme teknik kan også tages i brug i forhold til enkeltkunder eller kundegrupper. At udregne et maksimalt fald for en enkelt vare, varegruppe, kunde eller kundegruppe er forholdsvis enkelt jf. ovenfor. Men når man inddrager multiple varegrupper og kundegrupper på samme tid, bliver det nødvendigt at kunne lave simulationer af hvad-hvis scenarier med forskellige versioner. Det kommer jeg nærmere ind på i en artikel, der bliver udgivet senere på året.

Rentabilitet med indregnede kapacitetsomkostninger

Økonomistyringsmæssigt bliver det dog noget mere kompliceret, når vi også skal introducere virksomhedens kapacitetsomkostninger i forhold til virksomhedens rentabilitet. (Jeg vil senere udgive en artikel, der går mere ind i en teoretisk diskussion omkring allokering af kapacitetsomkostninger)

Vi forudsætter her, at det er lettere at træffe strategiske beslutninger, når man kender produkter og serviceydelsers træk på kapacitet og derved andel af kapacitetsomkostningerne. Specielt når virksomheden måske opererer med begrænsninger af produkt- og servicemix i forhold til kapaciteten. Her er optimal kapacitetsudnyttelse af et givent mix afgørende for virksomhedens samlede rentabilitet.

I dette tilfælde, er det nødvendigt at allokere virksomhedens kapacitetsomkostninger til produkterne/ydelserne. Det er også nødvendigt at skabe en model, der på enkelt vis kan gennemføre disse allokering med den nødvendige transparens i de allokerede omkostninger.

Maksimalt kvantitets fald – KR/Max

Alternativt i stedet for at beregne maksimalt omsætningsfald, kan man udregne maksimalt fald i antal solgte styk / kvantitets fald “Kvantitets Reduktion Max”, eller blot KR/Max % (Hvor PS=Prisstignings% og DG=Dækningsgrad%):

Udregning 2

Ligeledes kan OR/Max alternativt udregnes på basis af KR/Max med følgende formel:

Udregning 2

Eksempel: Varegruppe har DG=10% og prisstigning på 10%.

KR/Max=100*(10/20) -> KR/Max = 50%. Hvis afsat mængde falder til det halve har man samme dækningsbidrag. OR/Max=50-(50*10/100) -> OR/Max=45%. Hvis omsætningen falder 45% har man samme dækningsbidrag.

Udregning KR/MAX

Afslutning

I denne artikel har vi set på, hvorledes vi kan vurdere rentabilitet til og med dækningsbidrag samt rentabiliteten med indregnede kapacitetsomkostninger i forhold til virksomhedens produkter og serviceydelser. Det er af afgørende betydning at have de korrekte simulationsmodeller, der afspejler virksomhedens aktiviteter og kapacitet. Først således kan man få overblikket til at træffe de nødvendige strategiske beslutninger omkring produkt- og servicemiks.

Læs mere 

De forskellige allokeringsmodeller i Prophix

Allokering af kapacitetsomkostninger

Danny Stjerne

Danny er cand. merc. fra Handelshøjskolen i Århus og har arbejdet som controller, CFO samt økonomi- og HR direktør og har i dag +25 års erfaring. Danny har ligeledes arbejdet som MS BI konsulent og hjulpet virksomheder med implementering af Data Warehouse, Data Integration, kuber og rapportering. Dertil har Danny undervist på Niels Brock. I Prophix var Danny Manager i Professional Services indtil 2018.

Arkiv