BI CPM Business Intelligence Performance Managment

Hvad er forskellen på BI og CPM?

BI og CPM står for Business Intelligence og Corporate Performance Management og er to softwareløsninger, der ofte bliver forvekslet med hinanden.

Forvirringen opstår måske, fordi begge løsninger bearbejder store mængder data. Virksomheder bør kende forskellene, så de ved, hvordan og hvornår, de skal bruge løsningerne.

I denne artikel fjerner vi begrebsforvirringen og giver klare definitioner på BI og CPM og forklarer deres fællestræk og forskelle.

Hvad er BI?

Begrebet Business Intelligence refererer til teknologier, løsninger og metoder til at indsamle, integrere, analysere og præsentere information om forretningen – din ”business” så at sige.

Kernen i BI er data. Data, der giver indblik i historiske, nuværende og forecastede scenarier, hvor brugerne selv kan skræddersy den måde, de vil visualisere data.

Formålet er, at det skal være lettere at fortolke data og dermed understøtte en bedre beslutningsproces i virksomheder. Virksomheder kan få en konkurrencefordel ved at identificere nye muligheder og implementere nye strategier baseret på data-indsigt.

Mange virksomheder bruger BI til rapportering, analyse, data mining, performance mangement, benchmarking og scenario planning.

BI-løsninger har ofte følgende komponenter:

 • Adgang til data fra hele internettet i et brugervenligt interface
 • Visualisering af data både numerisk og grafisk
 • Drill down i både numerisk og grafisk data
 • Centrale visninger, så rækker og kolonner i en tabel kan byttes ud
 • Sortering af den viste data, som kan bruges som basis for at udvælge data
 • Gemme visninger af data, som kan tages frem igen senere

Hvad er CPM?

CPM står for Corporate Performance Management. Det kaldes også Performance Management.

CPM kom frem omkring år 2001 og beskrev de mange analytiske løsninger, som ikke kun dækkede over BI, men også andre finansielle processer såsom planning, rapportering og konsolidering samt rentabilitets-modellering.

Analyseinstituttet Gartner definerer CPM som et parably-begreb, der beskriver metoder, metrikker, processer og systemer til at håndtere og monitorere en organisations performance.

CPM-løsninger oversætter strategisk information til operationelle planer og udsender et samlet resultat. De løsninger er også integreret i mange elementer af planning og controlling-cyklussen.

Corporate Performance Management er kontrolleret af økonomiafdelingen og bruges til at håndtere forretningen.

Dertil har CPM følgende funktioner:

 • Automatiserer processer, der ofte gentages.
 • Er en samarbejdede løsning, der involverer flere folk.
 • Samler og analyserer fortiden og kan forecaste fremtiden.
 • Er analytisk – ikke transaktionel.

BI CPM

Ligheder og forskelle på BI og CPM

Performance management og Business Intelligence er to forskellige softwareløsninger, men ikke så forskellige som man skulle tro. Hvis al software er er et stort stamtræ, er CPM og BI kusiner.

Begge løsninger er f.eks. baseret på OLAP, og de arbejder begge med dashboards til at håndtere data, med rapportering til at formidle viden og ikke mindst KPI’er.

Du kan se forskelle og ligheder her:

CPM FÆLLESTRÆK BI
 • Finansiel konsolidering
 • Budgettering
 • Forecasting
 • Integrated Planning
 • Asset Management
 • Workflow
 • Dataindsamling
 • Datajustering
 • Dashboards
 • KPI
 • Rapportering
 • Discovery/ Analytics
 • OLAP
 • Dataintegration
 • Data mining
 • Process mining
 • Kompleks event processing
 • Predictive analytics
 • Prescriptive analytics
 • Statistik
 • Kompleks ETL

Afslutning

Det kræver en fintunet GPS at navigere mellem de utallige vibrerende buzzwords, som fylder på internettet og i korporate PowerPoints.

Business Intelligence og Corporate Performance Management har hver sine styrker og svagheder. Tricket er at bruge begge systemer til egen fordel. Herved kan du bedst håndtere dine data, få dybere indsigt og ultimativt træffe de bedste beslutninger for virksomheden.

Denne artikels formål har været at definere BI og CPM. Vil du vide mere om CPM, så læs vores guide: „Corporate Performance Management (CPM) From An IT Perspective

Prophix

Prophix leverer innovative budgettering- og rapporteringsløsninger, der automatiserer finansielle og operationelle processer.

Artikler udgivet af Prophix er skrevet i samarbejde med vores konsulenter og blogredaktionen.

Arkiv