konsolidering

3 skrøner om finansiel konsolidering

Finansiel konsolidering er en omstændelig proces, som mange har en forkert opfattelse af. Det er nok pga. kompleksiteten, at skrønerne bliver ved med skyde op som ukrudt i blomsterbedet selv efter en omgang Roundup. 

Det er en uheldig tendens, for konsolidering bliver mere aktuel i takt med, organisationer bliver mere internationale. Og så er det et retsligt krav for visse typer virksomheder.

Her vil vi tage livet af usandhederne.  

Læs her tre sejlivede skrøner og se, om de har hold i virkeligheden eller ej.

Skrøne 1: ”Finansiel konsolidering bruges kun til finansiel rapportering”

Ja, finansiel konsolidering bliver for det meste brugt til finansiel rapportering, men mange virksomheder anvender det også til ledelsesrapportering og planlægning.

Finansiel konsolidering er derfor et vigtigt redskab for ledelsen, når de skal beslutte, i hvilken retning de skal lede virksomheden. De får herved det fulde overblik over hele organisationen og mulighed for at lave ”hvad-hvis”-scenarier, hvor de for eksempel kan se effekten af et opkøb eller et frasalg.

Skrøne 2: ”Finansiel konsolidering er hierarkisk”

Ikke nødvendigvis. En virksomheds ejerstruktur er ofte vist som et hierarki, men finansiel konsolidering kan laves på konsolideringsenheder, som ikke behøver være relateret til ejerskabsstrukturen.

For eksempel er det let at konsolidere alle juridiske enheder til årsregnskabs-rapportering, selv hvis ejerskabsstrukturen er baseret på geografi. Når delvist ejerskab er inkluderet i problemstillingen, behøver ejerskabsstrukturen ikke længere blive præsenteret som et hierarki.

I nogle tilfælde ønsker man at konsolidere de samme enheder flere gange, men under forskellige forudsætninger som eksempelvis forskellige regnskabsstandarter.

Skrøne 3: ”Finansiel konsolidering er kun for store virksomheder”

Dette var måske sandt førhen. I dag overvejer også relativt små virksomheder at udvide deres markeder, vokse via opkøb eller flytte arbejdspladser over grænsen. Det gælder især i EU, hvor det kan kræves, at virksomheder opretter en ny juridisk enhed, når de åbner et salgskontor eller en produktionsfacilitet i et andet EU-land. 

Der kan derfor hurtigt komme behov for at konsolidere flere selskaber. Og dermed have de rette værktøjer dertil.

Læs mere

Opgradering forbedrede Abenas konsolidering og budgetproces

Prophix

Prophix leverer innovative budgettering- og rapporteringsløsninger, der automatiserer finansielle og operationelle processer.

Artikler udgivet af Prophix er skrevet i samarbejde med vores konsulenter og blogredaktionen.

Arkiv