CFO økonomichef strategi

Få mere at sige på ledelsesgangen: 3 tiltag for CFO’en

I fremtiden kan CFO’er spille en større rolle i strategiske beslutninger i virksomheden. Men først, hvis de overkommer de udfordringer, der står i vejen for at få den indflydelse. Det siger strategikonsulenten, Paul A. Sharman til Strategic Magazine. Her får du de vigtigste pointer fra artiklen, hvor Sharman beskriver de tre tiltag, der rykker CFO’en helt ind på ledelsesgangen.

Tiltag 1: Integrer planning og rapportering og få en version af sandheden

Hvorfor?
Sharman mener, at det er en stor udfordring for CFO’er, at økonomien er rykket fra at være baseret på produktion til service, know-how og innovation. I de nye økonomier handler markedet hurtigere og er mere uforudsigelig.

For at virksomheder kan vækste, har de behov for konstant adgang til data, der er præcis og up-to-date. De skal ikke kun håndtere historisk data, men også data i realtid. Når CFO’er hele tiden følger udviklingen, kan de opfange tidlige advarselssignaler og nå at reagere på dem i tide.

Hvordan?
Sharman siger, at CFO’er allerede har den vigtigste rolle ved at indsamle, undersøge og justere data. Det ultimative mål er, at virksomheden kan arbejde ud fra en version af sandheden.

Endvidere mener Sharman, at hvis CFO’er virkelig skal træde i karakter som en ressource, der for alvor bidrager til virksomhedens helbred, så skal han integrere planning og rapportering.

Nøglecitat:

Citat cfo roller strategi

Tiltag 2: Tag altid beslutninger baseret på data

Hvorfor?
Hovedopgaven for en CFO er at håndtere økonomien, siger Sharman. En anden stor opgave er at være inde over beslutninger, der påvirker hele virksomheden – og ikke kun økonomifunktionen. Hvis CFO’er skal være i stand til at give velovervejede anbefalinger, skal de have styr på data, have tal på den nuværende situation og kunne måle konsekvenserne af forskellige scenarier.

Hvordan?
For at kunne komme med et bud på fremtidig udvikling skal økonomichefen have de rette løsninger til rådighed. En CPM-løsning kan simulere konsekvenser på forhånd med scenarieplanlægning og på den måde hjælpe under beslutningsprocessen.

CFO’en bør agere som en dirigent af et orkester. Som dirigenten leder alle musikanterne gennem melodien, skal CFO’en håndtere beslutninger på tværs af flere forretningsområder. Rollen som dirigent kræver stort overblik, men er til stor værdi for virksomheden og beslutningsgangene.

Nøglecitat:

Citat cfo roller strategi

Tiltag 3: Væn dig til det uforudsigelige marked og lav en plan for vækst

Hvorfor?
At sikre vækst er uden tvivl en af de største udfordringer for CFO’er. Denne opgave er kun blevet mere anstrengende i takt med, at verden bliver mere omskiftelig og ændrer sig hurtigere.

Hvordan?
Hvis man skal lave en solid vækstplan, kræver det for det første, at vi ser på markedet på en ny måde: CFO’er skal se de nye forretningsforhold som en ny standard og ikke et forbipasserende fænomen.

For det andet skal CFO’en ifølge Sharman ikke udelukkende se på data fra økonomifunktionen for at opfange informationer om markedet, forretningen og de kritiske business drivers.

Nøglecitat:

screen-shot-2016-09-29-at-11-05-52

Ekstra tips

De tre pointer beskrevet her er som sagt baseret på en artikel af Paul Sharman. Den originale artikel er baseret på en case study, der viser, hvordan man kan bruge og få gavn af CPM. I den fulde artikel giver han også tips til, hvordan du bedst vælger software.

Læs den originale artikel: ”More Strategic CFOs?” (Strategic Magazine, april 2016)

Prophix

Prophix leverer innovative budgettering- og rapporteringsløsninger, der automatiserer finansielle og operationelle processer.

Artikler udgivet af Prophix er skrevet i samarbejde med vores konsulenter og blogredaktionen.

Arkiv