Finansiel konsolidering

Sådan vælger du den rigtige konsolideringsløsning

En koncern skal lovgivningsmæssigt som udgangspunkt udarbejde et koncernregnskab. Men udover det retslige krav, så får man med et konsolideret regnskab også et bedre billede af den finansielle udvikling, risikoprofil og en prognose for koncernens fremtid.

I en simpel verden kunne man udarbejde et konsolideret regnskab ved blot at lægge de enkelte regnskaber i koncernen sammen og så straks have et korrekt koncern-konsolideret regnskab. Men konsoliderede regnskaber er ikke så simple.

Når en koncern vokser ud over en given størrelse, kan koncern-konsolideringen blive en proces så kompleks, at det bliver sværere og sværere at holde styr på sammenlægninger, elimineringer, forskellige regnskabsstandarter og valutaomregning osv.

I ”Vælg den rigtige koncern-konsolideringsløsning” oplister Manager for Professional Services i Prophix, Danny Stjerne tre overvejelser, som bør tages i betragtning, når en koncern skal finde den rigtige løsning til deres konsolideringsbehov.

Hvad kan gå galt i konsolideringens-processen?

ValutaEt koncernregnskab udarbejdes ved, at de enkelte virksomheders regnskaber konsolideres og derefter elimineres dobbeltregning og koncerninterne forhold.

Det er vigtigt, at konsolideringsprocessen har en fast struktur, således at de forskellige processer bliver udført på nøjagtig samme måde hver gang.

Ustrukturerede arbejdsgange er der, hvor der typisk opstår fejl. Fejl giver forsinkelser, fordi det er tidskrævende at finde og rette fejlene. I værste fald kan man aflevere et konsolideret regnskab, der er forkert, og lade ledelsen træffe beslutninger på et fejlagtigt grundlag.

Hvornår skal man få en ny koncern-konsolideringsløsning?

En koncern bør se sig om efter et nyt værktøj, når der ikke er styr på processerne og økonomifunktionen har hyppige frustrationer over, hvor besværligt det er rettidigt at samle data og få den struktureret.

Men hvordan finder man den rigtige løsning? For at hjælpe med at besvare det spørgsmål har Stjerne, udarbejdet whitepaperet ”Vælg den rigtige koncern-konsolideringsløsning”. Stjerne er cand.merc. og har mere end 25 års erfaring som CFO, Økonomi- og HR direktør samt controller.

I ”Vælg den rigtige koncern-konsolideringsløsning” oplister Stjerne tre overvejelser, som bør tages i betragtning, når en koncern skal finde den rigtige løsning til deres konsolideringsbehov.

Udbyttet af en ordentlig løsning

Med en god koncern-konsolideringsløsning får CFO’en et bedre konsolideret regnskab, som koncernen bedre kan tage beslutninger ud fra. Og så får dem, der rent faktisk foretager konsolideringen, forhåbentlig en lidt lettere hverdag.

Læs ”Vælg den rigtig koncern-konsolideringsløsning” og læs, hvilke tre områder, du skal være opmærksom på, inden du investerer i en ny løsning.

Danny Stjerne

Danny er cand. merc. fra Handelshøjskolen i Århus og har arbejdet som controller, CFO samt økonomi- og HR direktør og har i dag +25 års erfaring. Danny har ligeledes arbejdet som MS BI konsulent og hjulpet virksomheder med implementering af Data Warehouse, Data Integration, kuber og rapportering. Dertil har Danny undervist på Niels Brock i objektorienteret analyse og design samt databaseteori. I Prophix er Danny Manager i Professional Services.

Arkiv