budgettets udvikling

Budgettets udvikling I: Forskellige formål

En kort Q&A med industrieksperten, Paul Sharman, der her reflekterer over, hvordan formålet med budgetter og budgettering har ændret sig.

Prophix: Budgetter har haft forskellige udformninger i århundrede. Hvad var  det oprindelige formål med budgetter?

Paul Sharman (PS): Budgetter blev oprindeligt lavet til at håndtere forventninger -­ især i forhold til, hvor knappe eller begrænsede ressourcer skal bruges i en bestemt tidsperiode. Det betød, at man tydeligt beskrev, hvilke ressourcer, der skulle bruges, hvordan de skulle anvendes, hvordan de skulle udnyttes, hvordan succes skulle måles og hvem, der skal bruge ressourcerne. Budgettering sigtede mod at svare på disse spørgsmål op til 1990’erne.

Prophix: Verden er blevet er et mere dynamisk sted og økonomiafdelingerne bliver nødt til at forvente og planlægge til det uforudsigelige. Hvad tænker du om det?

PS: Der rammer du hovedet på sømmet: verden er mindre forudsigelig end nogensinde. Derfor har budgetperioderne også ændret sig for virksomhederne. Så mens selve formålet med budgettering som sådan ikke har ændret sig så meget, så har konteksten, hvori budgetterne agerer, forandret sig en del.

Eksempelvis har børsværdien og virksomhedsværdien flyttet sig fra at være relateret til den historiske finansielle præstation til at være baseret på økonomisk profit. Og økonomisk profit er ultimativt baseret på forventede fremtidig likviditet spredt ud over en række år i fremtiden – sammenlignet med et traditionelt årsbudget.

Prophix: Det vidner om, hvorfor det er kritisk for økonomiprofessionelle at balancere kortsigtede behov og langsigtede strategier. Sammen med den øgede hastighed for markedsforholdene medfører det, at medarbejdere i økonomifunktionen bliver nødt til at stole på værktøjer og processer, når de skal udarbejde robuste budgetter.

PS: Det er lige præcis det forhold, som samtlige økonomifunktioner står overfor. Det går stærkt med den teknologiske udvikling, og det har skabt et miljø, hvor virksomhedernes risici og flygtighed konstant stiger. Det medfører, at en budgetperiode på et år er for lang, hvis en virksomhed vil være fleksibel og for kort, hvis en virksomhed vil have et budget, der afspejler en passende tidshorisont til at opnå den ønskede økonomiske profit.

Det betyder, at hvis budgetter fortsat vil spille en vigtig rolle i at forme virksomheden, må de kombineres med forecasts og ”what-if”-analyser, som kan opdateres hen ad vejen. Det tillader beslutningstagere at lægge en dæmper på risici, og samtidig sikre, at den langsigtede målsætning nås. Og  ultimativt er det det nye formål med budgettering.

Paul Sharman vil i kommende blogindlæg uddybe, hvordan budgettering har udviklet sig i takt med omkostninger, outcomes, processer og teknologier.

Paul Sharman

Paul har de sidste 30 år arbejdet med økonomi og performance management. Han har været formand og CEO for den faglige organisation Institute of Management Accountants og har tre gange været på listen over ”Top 100 Most Influential People” i det amerikanske magasin ”Accounting Today”.

Arkiv