rullende forecasting forecast

4 stærke fordele ved rullende forecast

Rullende forecasts sætter ind med et løbende bud på, hvordan fremtiden udvikler sig – i stedet for en årlig fremskrivning. Du får ikke bare bedre indblik i forretningen, men også mere tid, som du kan bruge til strategisk arbejde.

Budgettet er et uundværligt værktøj for virksomheden. Virksomheden gør status og retter blikket et år ud i fremtiden. Selve budgetteringsfasen er desværre langtrukken og tung.

Ikke alene kræver det manuelt arbejde med at taste ind og det øger risikoen for fejl. For det andet er det tidskrævende at endevende virksomheden og indhente godkendelser fra forskellige afdelinger. Det er her rullende forecast kan være løsningen. 

Her er fire gode grunde til, hvorfor rullende forecast er værd at udarbejde.

1: Løbende og opdateret indsigt

Rullende forecasts kan gøre den tunge budgetteringsproces overflødig. Med rullende forecast får du muligheden for løbende at have et kvalificeret bud på, hvordan din forretning vil udvikle sig. Det fastholder en opdateret forståelse for den finansielle performance og gør virksomheden i stand til at agere strategisk i forhold til ændrede prognoser.

”Mange organisationer bruger enten ikke rullende forecast eller benytter den gamle budgetteringsmetode, som er både tidskrævende og øger risikoen for fejl. Rullende forecast har en række klare fordele i henhold til indblik i forretningen såsom mere tid til strategi og ledelse”, siger Manager for Professional Services i Prophix, Danny Stjerne.

2: Opfang early warnings

En af fordelene ved at foretage rullende forecast er, at virksomheden får løbende indblik i forretningens udvikling. Ved hele tiden at se frem i tiden, kan du opfange early warnings og nå at reagere på dem.

”Når du hele tiden kan følge med og se fremad, kan man også nå at rette budgettet til – såfremt det blive relevant. Med nye og valide tal har ledelsen også det bedste grundlag for at tage beslutninger på et oplyst grundlag. Og det kan måske være det, der skal til, for at være et skridt foran konkurrenterne”, siger Danny Stjerne.

3: Få mere tid til strategisk arbejde

En anden fordel er, at økonomifunktionen får mere tid til strategiske opgaver. En traditionel budgetteringsproces kan lægge beslag på hele økonomiafdelingen i en lang periode op til årsbudgettets skal laves.

Dette undgår man med rullende forecasts. Rullende forecasts er en mindre opgave, som inkorporeres i den daglige drift, men som kan give en status her og nu.

Økonomifunktionen taber derfor ikke tid i perioder af året. De har derimod lov til at fokusere på strategiske opgaver, og arbejde med dataen og skabe værdifulde analyser.

4: Understreg økonomifunktionens ekspertrolle

Økonomiafdelingen understreger sin værdi for virksomheden ved at levere analyser af ekstra høj kvalitet. Selvfølgelig er ledelsen klar over, at det er vigtigt at have overblik over den finansielle situation. Men ved at levere analyser af ekstra høj kvalitet, kører økonomifunktionen sig i stilling som de eksperter, de er. Det giver et bedre forhold til ledelsen, der får et bedre beslutningsgrundlag ud fra solide analyser.

En besværlig budgetteringsproces og upræcise årlige forecasts behøver ikke været en del af økonomifunktionens finansielle processer. Til gengæld kan virksomheden ved rullende forecast få de nyeste tal og analyser kontinuerligt og styrke sit grundlag for at drive forretningen sikkert fremad.

Prophix

Prophix leverer innovative budgettering- og rapporteringsløsninger, der automatiserer finansielle og operationelle processer.

Artikler udgivet af Prophix er skrevet i samarbejde med vores konsulenter og blogredaktionen.

Arkiv