skrøner finansiel konsolidering

3 skrøner om finansiel konsolidering

Finansiel konsolidering er en omstændelig proces. Måske er det netop pga. kompleksiteten, at der florerer skrøner og usandheder om processen. Det er uheldigt, for med internationaliseringen bliver  finansiel konsolidering kun mere aktuel, og samtidig er det et retsligt krav inden for visse typer virksomheder.

Derfor er det vigtigt at tage livet af de fejlfulde opfattelser. Læs her de tre skrøner og se, om de har hold i virkeligheden eller ej.

Skrøne 1: ”Finansiel konsolidering bruges kun til finansiel rapportering”

Ja, finansiel konsolidering bliver for det meste brugt til finansiel rapportering, men mange virksomheder anvender det også til ledelsesrapportering og planlægning. Finansiel konsolidering er derfor et vigtigt redskab for ledelsen, når de skal beslutte, i hvilken retning de skal lede virksomheden. De får herved det fulde overblik over hele organisationen og mulighed for at lave ”hvad-hvis”-scenarier, hvor de for eksempel kan se effekten af et opkøb eller et frasalg.

Skrøne 2: ”Finansiel konsolidering er hierarkisk”

Ikke nødvendigvis. En virksomheds ejerstruktur er ofte vist som et hierarki, men finansiel konsolidering kan laves på konsolideringsenheder, som ikke behøver være relateret til ejerskabsstrukturen. For eksempel er det let at konsolidere alle juridiske enheder til årsregnskabs-rapportering, selv hvis ejerskabsstrukturen er baseret på geografi. Når delvist ejerskab er inkluderet i problemstillingen, så behøver ejerskabsstrukturen ikke længere blive præsenteret som et hierarki. I nogle tilfælde ønsker man at konsolidere de samme enheder flere gange, men under forskellige forudsætninger, som eksempelvis forskellige regnskabsstandarter.

Skrøne 3: ”Finansiel konsolidering er kun for store virksomheder”

Dette har måske været sandt førhen, men i den moderne verden overvejer også relativt små virksomheder at udvide deres markeder, vokse via opkøb eller flytte arbejdspladser over grænsen. Det gælder især i EU, hvor det kan kræves, at virksomheder opretter en ny juridisk enhed, når de åbner et salgskontor eller en produktionsfacilitet i et andet EU-land. Der kan derfor hurtigt komme behov for at konsolidere flere selskaber. Og dermed have de rette værktøjer dertil.

Prophix

Prophix leverer innovative budgettering- og rapporteringsløsninger, der automatiserer finansielle og operationelle processer.

Artikler udgivet af Prophix er skrevet i samarbejde med vores konsulenter og blogredaktionen.

Arkiv